Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Kontakt

Základná umelecká škola T. Sládkoviča
Nám. hrdinov č. 10
942 01 Šurany
tel./fax : +421 035 650 35 67
email: riaditelka@zussurany.sk
www.zussurany.sk