Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Oznam

Admin dňa december 06 2018 ·
naša ŠkolaOznámenie – riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča Šurany Mgr. Helena Farkasová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že poskytujem žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 21. decembra 2018 (piatok)
riaditeľské voľno.
Riadne vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019.Zlaté pásmo pre ROSIČKU na celoštátnej súťaži v Dolnej Súči

Admin dňa november 15 2018 ·
Súťaž

Naša ROSIČKA sa dňa 10.11.2018 zúčastnila na FesteMlaDych 2018 /Celoštátna súťaž mládežníckych dychových hudieb/ v Dolnej Súči a získala krásne Zlaté pásmo. Žiačka Emka Kováčová, z triedy Mgr. Z. Tomkovej, získala individuálne ocenenie za spevácky výkon. Srdečne blahoželáme a ďakujeme p.uč.a dirigentovi Jozefovi Kozárovi, ako aj p.uč. Z. Tomkovej za prípravu našich žiakov a perfektnú reprezentáciu našej školy.

Slávnosť 60. výročia založenia školy

Admin dňa september 18 2018
Koncert, Vystúpenie

Otvorenie šk.r. 2018/19

Admin dňa august 28 2018 ·
naša ŠkolaMilí žiaci, začíname dňa 3.9.2018, v čase od 9.00 - 13.00 sa dvere našej školy pre Vás otvoria. Príďte si zadeliť hodiny.
Tešíme sa na Vás :)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Admin dňa máj 30 2018 ·
Prijímacie skúškyPRIJÍMACIE KONANIE do ZUŠ T. Sládkoviča

sa bude konať dňa 14. a 15. JÚNA 2018,

od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Žiaci sa budú prijímať do odborov:

- hudobný
- výtvarný
- tanečný

Nezabudnite si so sebou priniesť aj rodné číslo.