Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

2.miesto v klavírnej súťaži

Admin dňa máj 03 2017 ·
SúťažNaša žiačka Paulína Vačková získala na celoslovenskej klavírnej súťaži Pegas Musicale v Bratislave krásne 2. miesto , dňa 26.4. 2017. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej ZUŠ a p.uč. Mgr. Kataríne Komáromyovej za prípravu a klavírne vedenie.