Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

1.miesto v speváckej súťaži

Admin dňa jún 19 2017 ·
SúťažNaša Sharon opäť zahviezdila a získala 1.miesto na speváckej súťaži "Hľadá sa muzikálová hviezda", 3.júna 2017, v Bratislave. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. P. uč. Mgr. K. Pobočikovej patrí vďaka za hlasovú prípravu Sharon.