Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Začiatok školského roka

Admin dňa august 28 2017 ·
Milí žiaci otvorenie šk.r. 2017/18 bude v pondelok 4. septembra 2017. Tešíme sa na Vás v budove ZUŠ na Námestí hrdinov 10, Šurany
v čase od 9.00 do 13.00. hod .
Príďte si zadeliť hodiny :-)