Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Zlaté pásmo pre ROSIČKU na celoštátnej súťaži v Dolnej Súči

Admin dňa november 15 2018
Súťaž

Naša ROSIČKA sa dňa 10.11.2018 zúčastnila na FesteMlaDych 2018 /Celoštátna súťaž mládežníckych dychových hudieb/ v Dolnej Súči a získala krásne Zlaté pásmo. Žiačka Emka Kováčová, z triedy Mgr. Z. Tomkovej, získala individuálne ocenenie za spevácky výkon. Srdečne blahoželáme a ďakujeme p.uč.a dirigentovi Jozefovi Kozárovi, ako aj p.uč. Z. Tomkovej za prípravu našich žiakov a perfektnú reprezentáciu našej školy.


Prezrite si fotky zo súťaže kliknutím sem