Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Úspechy našich žiačok v tanečnej súťaži Showtime 2019 - Majstrovstvá SR

Admin dňa jún 06 2019 ·
Súťaž*Showtime 2019 - Majstrovstvá SR

*Showtime- Majstrovstvá Európy - Balatonfüred - postup na Majstrovstvá Európy

Srdečná gratulácia patrí našim žiačkam, ktoré sa zúčastnili na tanečnej súťaži Showtime Majstrovstvá Slovenska v Leviciach Grand finále 2019-kvalifikačná súťaž vo výrazových tancoch na Európsky pohár Balatonfüred Hungary.

Ďakujeme p. uč. Mgr. Kataríne Pobočíkovej za výbornú spoluprácu a prípravu žiačky.

Kristínka Prusáková získala 1. miesto chor. Variety v kategórii Moderný balet.

1. miesto získali spoločne Kristínka Prusáková a naša speváčka Romana Tóthová v kategórii Tanečný a umelecký prednes s piesňou Můj Monte Cristo.