Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Muzikálová hviezda 2019, Bratislava.

Admin dňa jún 06 2019 ·
SúťažVariety
* Muzikálová hviezda 2019, Bratislava.

Gratulujeme Simonke Kováčovej, ktorá získala 3. miesto vo svojej kategórii. Veľká vďaka za prípravu žiačky p.uč. Mgr. K. Pobočíkovej.