Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

súťaž Nitrianska lutna 2019

Admin dňa jún 06 2019 ·
SúťažKrásne 3. miesto v celoslovenskej speváckej súťaži Nitrianska lutna
2019 získala Veronika Ujhelyiová. Gratulujeme!