Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Veľký úspech našich žiačok na Celoslovenskej klavírnej súťaži

Admin dňa jún 06 2019 ·
SúťažVeľký úspech našich žiačok - klaviristiek Paulínky a Marušky Vačkových na Celoslovenskej klavírnej súťaži Piano v modernom rytme Bojnice. Získali v II. kat. v zlatom pásme 1. miesto a cenu Absolútny laureát štvorručnej hry. Blahoželáme a p.uč. Mgr. K. Komáromyovej ďakujeme za perfektnú prípravu žiačok a reprezentáciu školy.