Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/do2071200/www_root/maincore.php on line 20
ZUŠ Šurany - Novinky: Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole

Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole

Admin dňa júl 29 2019 ·
naša ŠkolaNa základe VZN mesta Šurany č. 3/2019, § 3, z 20. júna 2019, riaditeľka ZUŠ Mgr. Helena Farkasová, DiS.art. určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole Tibora Sládkoviča Šurany pre školský rok 2019/2020 a to od 1. septembra 2019 nasledovne:
Štúdium – individuálne : výška príspevku na 1 mesiac:
Základné štúdium 7,00 €
ŠPD študenti 7,00 €
ŠPD s vlastným príjmom 15,00 €
Žiaci, ktorí sú zaradení do skupinky 4,00 €
Žiak, ktorý navštevuje v rámci
hudobného odboru ešte jeden predmet 6,00 €

Štúdium – skupinové : výška príspevku na 1 mesiac:
PŠ 6,00 €
Základné štúdium 6,00 €
ŠPD študenti 6,00 €
ŠPD s vlastným príjmom 12,00 €

Tieto príspevky sa uhrádzajú polročne – za I. polrok do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a za II. polrok do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka bezhotovostne bankovým prevodom na účet školy IBAN SK4256000000003935439100 .