Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Showtime 2018

Admin dňa apríl 14 2018 ·
SúťažKvalifikačné kolo pre Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch v Leviciach. Naše žiačky získali tri 2.miesta a jedno 3.miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!


Winter show diplomy

Admin dňa november 21 2017 ·
SúťažKvalifikačné kolo pre Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch v Leviciach. Naše žiačky získali tri 2.miesta a jedno 3.miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.1.miesto v speváckej súťaži

Admin dňa jún 19 2017 ·
SúťažNaša Sharon opäť zahviezdila a získala 1.miesto na speváckej súťaži "Hľadá sa muzikálová hviezda", 3.júna 2017, v Bratislave. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. P. uč. Mgr. K. Pobočikovej patrí vďaka za hlasovú prípravu Sharon.

2.miesto v klavírnej súťaži

Admin dňa máj 03 2017 ·
SúťažNaša žiačka Paulína Vačková získala na celoslovenskej klavírnej súťaži Pegas Musicale v Bratislave krásne 2. miesto , dňa 26.4. 2017. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej ZUŠ a p.uč. Mgr. Kataríne Komáromyovej za prípravu a klavírne vedenie.

Koncert ku dňu Matiek

Admin dňa apríl 26 2017
Koncert, Vystúpenie