Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Admin dňa január 11 2017 ·
Prijímacie skúškyPRIJÍMACIE KONANIE do ZUŠ T. Sládkoviča

sa bude konať dňa 15. a 16. JÚNA 2016,

od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Žiaci sa budú prijímať do odborov:

- hudobný
- výtvarný
- tanečný

Nezabudnite si so sebou priniesť aj rodné číslo.

1. miesto v zlatom pásme

Admin dňa november 17 2016 ·
SúťažNaša žiačka Sharon Štefániková zahviezdila na speváckej súťaži JESIENKA 2016 ,10.11. v Prievidzi.

Získala 1. miesto, v zlatom pásme, kat.A/II. a stala sa laureátkou súťaže na tento rok. Tešíme sa a ďakujeme Sharon za reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej ZUŠ a p.uč. Mgr. Kataríne Pobočikovej za prípravu a hlasové vedenie.Fotky z podujatia

Tanečná akadémia

Admin dňa jún 02 2016
Koncert, Vystúpenie

Koncert ku Dňu Matiek

Admin dňa apríl 13 2016
Koncert, Vystúpenie

Koncert a výstava ZUŠ Požitavia

Admin dňa február 11 2016
Koncert, Vystúpenie