Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Úspechy našich žiačok v tanečnej súťaži Showtime 2019 - Majstrovstvá SR

Admin dňa jún 06 2019 ·
Súťaž*Showtime 2019 - Majstrovstvá SR

*Showtime- Majstrovstvá Európy - Balatonfüred - postup na Majstrovstvá Európy

Srdečná gratulácia patrí našim žiačkam, ktoré sa zúčastnili na tanečnej súťaži Showtime Majstrovstvá Slovenska v Leviciach Grand finále 2019-kvalifikačná súťaž vo výrazových tancoch na Európsky pohár Balatonfüred Hungary.

Ďakujeme p. uč. Mgr. Kataríne Pobočíkovej za výbornú spoluprácu a prípravu žiačky.

Kristínka Prusáková získala 1. miesto chor. Variety v kategórii Moderný balet.

1. miesto získali spoločne Kristínka Prusáková a naša speváčka Romana Tóthová v kategórii Tanečný a umelecký prednes s piesňou Můj Monte Cristo.

Úspechy v tanečnej súťaži Showtime v Leviciach

Admin dňa jún 06 2019 ·
SúťažSrdečná gratulácia patrí našim žiačkam, ktoré sa zúčastnili na tanečnej
súťaži Showtime v Leviciach a úspešne reprezentovali našu Zuš.


Kristínka Prusáková získala 1. miesto chor. Variety v kategórii Moderný balet.

Kristínka Prusáková, Karin Uhríková a Viktória Csermáková získali 2. miesto chor. Entrée v kategórii Moderný balet.

Lucka Porubská, Barborka Turzová, Dorotka Zeleňáková, Kristínka Hlavačková, Simonka Kanásová a Kristínka Prusáková získali 2. miesto chor. Keď ma prepadne hlad v kategórii Umelecké výrazové tance.

Kristínka Prusáková, Karin Uhríková, Viktória Csermáková, Lea Szabóová a Lucka Kubištelová získali
krásne 1., 1. a 2. miesto spoločne s nimi naše speváčky Grétka Raslavská, Veronika Ujheyiová a Romanka Tóthová v kategórii Tanečný a umelecký prednes - odzneli piesne Školská láska, Můj Monte Cristo a Všetko smie patriť iba mne, ktoré pripravila p.uč. Mgr. K. Pobočíková.


Fotografie si môžete prezrieť v galérií.2. miesto v súťaži Nádej baletu

Admin dňa jún 06 2019 ·
Súťaž*Nádej baletu, november 2018, Liptovský Hrádok.

*Showtime Kvalifikácia

Krásne 2.miesto v D kategórií nám vybojovala Regina Laurová, gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej ZUŠ.

Koncert ku Dňu matiek

Admin dňa máj 02 2019
Koncert, Vystúpenie

Úspechy našich žiačok v tanečnej súťaži Zlatý kľúčik

Admin dňa apríl 03 2019 ·

Srdečná gratulácia patrí našim žiačkam:
Barborke Turzovej, Lucke Porubskej, Dorotke Zeleňákovej, Simonke Kanásovej, Kristínke Hlavačkovej a Kristínke Prusákovej, ktoré sa zúčastnili na tanečnej súťaži Zlatý Kľúčik a získali 3. miesto s choreografiou Keď ma prepadne hlad.

Zároveň krásne 3. miesto s choreografiou Entrée získali Kristína Prusáková, Karin Uhríková, Adelka Bartošová, Lucka Kubištelová, Viktória Csermáková.

Veľká gratulácia patrí našim úžasným sólistkam Regine Laurovej s choreografiu Mesačný svit a Kristíne Prusákovej s choreografiou Variety, ktoré získali krásne 1.miesta.

Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu našej ZUŠ, ale hlavne p.učiteľke
Dominike Krajčovičovej za perfektné umelecké vedenie našich talentov.