Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Kategórie noviniek

Prijímacie skúšky

Kategória: Prijímacie skúšky
Počet položiek: 2
· PRIJÍMACIE SKÚŠKY
· PRIJÍMACIE SKÚŠKY
· Ukázať všetky kategórie