Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Kalendár termínov

Kalendár termínov


Pre školský rok 2016/2017


September

Program na jarmočné vystúpenie - zodp. tr. učitelia
Výstava ovocia a zeleniny - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková
Školský projekt – muzikál: Soľ nad zlato - zodp. p. riad. a tr. Učitelia

Október

Návšteva hudobného predstavenia, HO,TO - zodp. p. uč. Mgr. Komáromyová
Návšteva galérie: VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

November

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP, ZŠ Bernolákova - zodp. p. uč. Mgr. Pobočiková
VO – DOD umeleckých škôl, Metodické dni - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

December

Vianočný koncert HO,TO - zodp. riaditeľka školy
Tvorivé dielne VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Január

Triedne besiedky HO - zodp. tr. učitelia
Výstava prác v knižnici: - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Február

Návšteva činoherného predstavenia - žiaci ZUŠ - zodp. tr. učitelia
Koncert učiteľov - zodp. riaditeľka školy

Marec

Družobný koncert a výstava prác ZUŠ Požitavia - zodp. riaditeľka školy
Účasť jednotlivých odborov na súťažiach - zodp. tr. učitelia

Apríl

Veľkonočné tvorivé dielne VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková
Koncert a výstava „malých“ absolventov 4/1/1 - zodp. tr. učitelia
Otvorená hodina TO - zodp. p. uč. Krajčovičová

Máj

Koncert ku Dňu matiek - zodp. riaditeľka školy
Absolventské skúšky a postupové skúšky - zodp. tr. učitelia
Návšteva galérie VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP HO,TO - zodp.p. uč. Mgr. Pobočíková

Jún

Absolventský koncert - zodp. riaditeľka školy
Deň otvorených dverí - zodp. p. uč. Mgr. Tomková
Zápis do ZUŠ - zodp. riaditeľka školy
Tanečná akadémia, Hudobné besiedky - zodp. tr. učitelia
Výstava v knižnici - zodp. Mgr. Vrabčeková
Premiéra školského projektu: Soľ nad zlato - zodp. p. riad., tr. učitelia
1 poznámka: príprava a účasť žiakov na súťažiach v priebehu celého šk. roka

2. poznámka: realizácia školského projektu: Soľ nad zlato – muzikál v priebehu celého šk. roka