Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Kalendár termínov

Kalendár termínov


Pre školský rok 2017/2018


September

Program na jarmočné vystúpenie - zodp. tr. učitelia
Výstava ovocia a zeleniny - zodp. uč. Mgr. Vrabčeková
Školský projekt – muzikál Soľ nad zlato (SNZ) - zodp. tr. učitelia

Október

Návšteva hudobného predstavenia, HO,TO - zodp. uč. Mgr. Komáromyová
Návšteva galérie VO - zodp. uč. Mgr. Vrabčeková
Hudobná nahrávka SNZ - zodp. uč. Haluzová

November

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP - HO,TO, VO - zodp. uč. Mgr. Pobočíková
Návšteva DOD umeleckých škôl a Metodických dní - zodp. tr. učitelia
Klavírne a dychové súťaže - zodp. tr. učitelia
Premiéra SNZ - zodp. tr. učitelia

December

Vianočný koncert HO,TO - zodp. riaditeľka školy
Tvorivé dielne VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Január

Triedne besiedky HO - zodp. tr. učitelia
Výstava prác v knižnici: - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Február

Návšteva divadelného predstavenia /žiaci HO,TO,VO/ - zodp. Mgr. Komáromyová
Koncert učiteľov - zodp. riaditeľka školy

Marec

Družobný koncert a výstava prác ZUŠ Požitavia - zodp. riaditeľka školy
Účasť jednotlivých odborov na súťažiach - zodp. tr. učitelia

Apríl

Koncert a výstava „malých“ absolventov 4/1/1 - zodp. tr. učitelia
Veľkonočné tvorivé dielne VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková

Máj

Koncert ku Dňu matiek - zodp. riaditeľka školy
Absolventské skúšky a postupové skúšky - zodp. tr. učitelia
Návšteva galérie VO - zodp. p. uč. Mgr. Vrabčeková
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP HO,TO - p. uč. Mgr. Pobočíková

Jún

Absolventský koncert - zodp. riadtieľka školy
Deň otvorených dverí - zodp. Mgr. Pobočíková
Zápis do ZUŠ - zodp. riaditeľka školy
Tanečná akadémia, Hudobné besiedky, Výstava v knižnici - zodp. tr. učitelia
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP HO,TO - zodp. p. uč. Mgr. Pobočíková

1 poznámka: príprava a účasť žiakov na súťažiach v priebehu celého šk. roka

2. poznámka: príprava a realizácia školského projektu SNZ v priebehu prvého štvrťroka