Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/do2071200/www_root/maincore.php on line 20
ZUŠ Šurany - Zamestnanci

Učebné Odbory

1. Hudobný odbor

2. Výtvarný odbor

3. Tanečný odbor

Kontakt

Nám. hrdinov č. 10

942 01 Šurany

tel./fax : +421 035 650 35 67

riaditelka@zussurany.sk

Zamestnanci

Riaditeľka - štatutárny orgán
Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.
 
Pedagógovia
Klavírne oddelenie
Mgr. Katarína Komáromyová
klavír,
Bc. Gabriela Malíková
klavír, vedúca PK
Silvia Nováková, DiS.art.
klavír,
Spevácke oddelenie
Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.
spev
Mgr. Katarína Pobočíková, DiS.art.
spev, vedúca PK
Bc. Carmen Ferenceiová, DiS.art.
spev
Husľové a gitarové oddelenie
Mgr. Oľga Hraníková, DiS.art.
husle
Mgr.art. Lucia Špacírová
husle
Mgr. Marek Bartovič
gitara, vedúci PK
Lukáš Slobodník
gitara
Dychové oddelenie
Jozef Kozár
trúbka, tuba, pozauna
Andrej Kozár
trúbka
Eva Haluzová, DiS.art.
priečna flauta, pikola, saxofón, vedúca PK
Hudobná náuka
Eva Haluzová, DiS.art.
PaedDr. Jana Páleníková
Tanečný odbor
Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS.art.
PaedDr. Jana Páleníková
korepetícia
Výtvarný odbor
Mgr. Anikó Vrabčeková
vedúca PK
Mgr. Monika Suchanová
 
Nepedagogickí zamestnanci
Oľga Porubská
ekonómka, hospodárka
Mária Podhorcová
upratovačka, školníčka
 
Členovia výboru rodičovského
združenia pri ZUŠ
Jana Klučková
predsedníčka, zapisovateľka
Mgr. Slávka Štefániková
pokladníčka
Mgr. Eva Čviriková
zástupca rodičov
Marek Hrušovský
zástupca rodičov
 
Rada školy pri ZUŠ T. Sládkoviča Šurany
Mgr.Eva Čviriková
predseda RŠ
Ing.Mgr. Alžbeta Danielová
člen RŠ, poslanec MZ - zástupca zriaďovateľa
Mgr. Katarína Komáromyová
zástupca pedagogických zamestnancov školy
Mgr. Katarína Pobočiková
zástupca pedagogických zamestnancov školy
Mgr. Slávka Štefániková
člen RŠ, zástupca rodičov
Ing. Miloš Raslavský
člen RŠ, zástupca rodičov
Mária Podhorcová
člen RŠ, zástupca ostatných zamestnancov školy