ME- Balatonfüred

ME- Balatonfüred. 🎭

Viktória Beňušová získala krásne 🥈miesto.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

💖
🍀
🩰
🎭

Vítajte prázdniny

Mestské kultúrne stredisko Šurany , ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany zorganizovalo podujatie Vitajte prázdniny, ktoré sa uskutočnilo na ulici M.R. Štefánika v Šuranoch. So svojim bohatým skvelým hudobným repertoárom sa predstavil Detský dychový orchester ROSIČKA pri ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch pod vedením Jozefa Kozára . Ulicu M.R. Štefánika zdobili umelecké práce žiakov z výtvarného odboru ZUŠ T. Sládkoviča. Program otvorila Mgr. Viera Flotischlerová, zástupkyňa riaditeľa MsKS Šurany. Hudbu slovom doprevádzala Mgr. Miroslava Kozárová. Súčasťou programu bola autogramiáda Mgr. Mareka Vitteka a Jozefa Mráza – vicemajstrov sveta vo FootGolfe v Orlande, ktorí priniesli domov striebornú medailu v kategórii seniorov. Vystúpenie Mgr. Heleny Farkašovej DiS.art, riaditeľky ZUŠ T. Sládkoviča bolo neopakovateľným umeleckým zážitkom.

Tanečná akadémia 2023

Tanečná akadémia 26.6.🩰
Ďakujeme všetkým účinkujúcim tanečníkom za bohatý umelecký zážitok a p.uč. Mgr.art. D.Krajčovičovej za prípravu žiakov a realizáciu krásnej akcie

Tanečná súťaž

Naše žiačky Viktória Csermáková a Alica Hlavatá nás reprezentovali na Celoštátnej súťaži Kábrt dance cup v Hlohovci

V kategórii Contemporary duo

Storm in the river získali 🥉miesto.

Ďakujeme za úžasnú reprezentáciu našej ZUŠ.

zussurany.sk © 2022