PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre školský rok 2024/2025

Pozývame všetkých, čo majú záujem o štúdium na našej škole na Prijímacie skúšky. Pred skúškami prosíme vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na našej stránke. Tešíme sa na Vás ❤️

Ocenenie

🎹Dnes významný a príjemný deň s Mgr. Katarína Komáromyová, ktorá bola ocenená za “Celoživotnú pedagogickú činnosť v umeleckom školstve a mimoškolské aktivity” Regionálnym úradom ŠS v Nitre. Srdečne blahoželám💐, do ďalšej práce prajem veľa zdravia, inšpiratívnych nápadov, talentovaných žiakov a entuziazmu. Som na Teba veľmi hrdá🌹🙏🥰

zussurany.sk © 2022