Základná umelecká škola T. Sládkoviča

Námestie hrdinov č. 10
942 01 Šurany

Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.

Riaditeľka - štatutárny orgán

  • +421 035 650 35 67
  • riaditelka@zussurany.sk

Filip Jenei | zussurany.sk © 2019