Vedenie školy

Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.

Riaditeľka - štatutárny orgán

Pedagógovia

Hudobný odbor

klavírne oddelenie

Mgr. Katarína Komáromyová

klavír

Bc. Gabriela Malíková

klavír, vedúca PK

Mgr. Jana Tamaškovičová

klavír

spevácke oddelenie

Mgr. Helena Farkasová, DiS. art.

spev

Mgr. Katarína Pobočíková, DiS. art.

spev, vedúca PK

Bc. Carmen Ferenceiová, DiS. art.

spev

husľové a gitarové oddelenie

Mgr. Oľga Hraníková, DiS. art.

husle

Mgr. art. Lucia Špacírová

husle, vedúca PK

Barbora Stjepanovičová, DiS. art.

gitara

Lukáš Slobodník, DiS. art.

gitara

dychové oddelenie

Jozef Kozár

zobcová flauta, plechové dychové nástroje

Andrej Kozár

zobcová flauta, trúbka, krídlovka

Eva Haluzová, DiS. art.

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, vedúca PK

hudobná náuka

Eva Haluzová, DiS. art.

hudobná náuka

PaedDr. Jana Páleníková

hudobná náuka

Tanečný odbor

Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS. art.

tanec

PaedDr. Jana Páleníková

korepetícia

Výtvarný odbor

Mgr. Anikó Vrabčeková

vedúca PK

Mgr. Soňa Foitosová

Nepedagogickí zamestnanci

Oľga Porubská

ekonómka, hospodárka

Mária Podhorcová

upratovačka, školníčka

Členovia výboru rodičovského združenia pri ZUŠ

Ing. Martina Borovicová

predsedníčka, zapisovateľka

Mgr. Slávka Štefániková

pokladníčka

Mgr. Eva Čviriková

zástupca rodičov

Mgr. Mária Cagáňová

zástupca rodičov

Rada školy pri ZUŠ T. Sládkoviča Šurany

Mgr.Eva Čviriková

predseda RŠ

Ing.Mgr. Alžbeta Danielová

člen RŠ, poslanec MZ - zástupca zriaďovateľa

Mgr. art. Lucia Špacírová

zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Slávka Štefániková

člen RŠ, zástupca rodičov

Mária Podhorcová

člen RŠ, zástupca ostatných zamestnancov školy

zussurany.sk © 2022