Podujatia pre školský rok 2022/2023

September

Jarmočné vystúpenie, Amfiteáter Šurany

zodp. tr. učitelia

Október

Koncert pre seniorov v Jesienke a prezenty od výtvarníkov
(úcta k starším)

zodp. tr. učitelia

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP - HO,TO, VO

zodp. uč. Mgr. Pobočíková

Návšteva galérií VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

November

Návšteva DOD umeleckých škôl a Metodických dní

zodp. tr. učitelia

Súťaže (podľa ponuky)

zodp. tr. učitelia

December

Adventný koncert HO,TO, VO

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Tvorivé dielne VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Triedne besiedky HO, TO, VO

zodp. tr. učitelia

Január

Triedne besiedky HO, TO

zodp. tr. učitelia

Výstava prác v knižnici VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Február

Návšteva divadelného predstavenia /žiaci HO,TO,VO/

zodp. Mgr. Komáromyová

Výtvarné súťaže a prehliadky

zodp. tr. učitelia

Výchovné koncerty

Marec

Koncert populárnej hudby

zodp. tr. učitelia

Koncert a výstava učiteľov

zodp. tr. učitelia

Účasť jednotlivých odborov na súťažiach

zodp. tr. učitelia

Apríl

Družobný koncert a výstava prác ZUŠ Požitavia (Šurany)

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Veľkonočné tvorivé dielne VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Máj

Koncert a výstava „Malých absolventov“ 4/1/1

zodp. tr. učitelia

Koncert ku Dňu matiek

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Absolventské skúšky a postupové skúšky

zodp. tr. učitelia

Návšteva galérie VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Výchovný koncert pre ZŠ SNP HO, TO

zodp. uč. Mgr. Pobočiková

Jún

Absolventský koncert

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Prijímacie skúšky do ZUŠ

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Tanečná akadémia, Hudobné besiedky, Vernisáže

zodp. tr. učitelia

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP HO,TO

zodp. uč. Mgr. Pobočiková

ZUŠka v meste - pouličný koncert HO, TO, VO

zodp. uč. Mgr. Pobočiková

zussurany.sk © 2022