Oznam

Obnovenie prezenčného vzdelávania od 12.4.2021

ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany obnovuje prezenčné vzdelávanie podľa rozhodnutia ministra školstva z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021, ktoré  umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania

  • v základných umeleckých školách, ale iba pre individuálne vyučovanie – žiaci vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj

A to od 12.4.2021 /pondelok/ do odvolania.

Usmernenia k  obnoveniu vyučovania pre žiakov a rodičov:

  • žiaci- rodičia, sa kontaktujú  s tr.učiteľom ohľadom rozvrhu hodín
  • žiak vstupuje do priestorov školy po dodržaní epidemiologických opatrení: s prekrytím dýchacích ciest( rúško-deti do ukončenia 1.st.ZŠ),dezinfikujte si ruky
  • pri prvom vstupe do ZUŠ  po obnovení vyučovania od 12.4.2021 žiak odovzdá tr.učiteľovi vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti( v prílohe)
  • na hodiny hra na gitare, huslí si žiaci  nosia svoje hudobné  nástroje
  • v zmysle dodržiavania epidemiologických opatrení a šírenia nákazy, je do priestorov školy zákaz vstupu iným osobám,
  • Organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu a v zmysle toho nie je umožnený vstup do budovy pre rodičov a verejnosť.
  • prosím, dodržujme uvedené usmernenia a chráňme sa navzájom, vopred Vám za to ďakujeme

O akýchkoľvek zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Zostaňte s nami!

                                                         Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka školy

zdielať na facebooku

zussurany.sk © 2021