Podujatia pre školský rok 2019/2020

September

Program na jarmočné vystúpenie

zodp. tr. učitelia

Výstava ovocia a zeleniny

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Október

Vystúpenie Jesienka ( úcta k starším)

zodp. tr. učitelia

Návšteva galérií VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

November

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP - HO,TO, VO

odp. uč. Mgr. Pobočiková

Návšteva DOD umeleckých škôl a Metodických dní

zodp. tr. učitelia

Klavírne a dychové súťaže (Rosička)

zodp. tr. učitelia

December

Vianočný koncert HO,TO

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Tvorivé dielne VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Január

Tvorivé dielne VO

zodp. tr. učitelia

Výstava prác v knižnici VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Február

Návšteva divadelného predstavenia /žiaci HO,TO,VO/

zodp. Mgr. Komáromyová

Výtvarné súťaže a prehliadky

zodp. tr. učitelia

Výchovné koncerty

Marec

Koncert a výstava učiteľov

zodp. tr. učitelia

Účasť jednotlivých odborov na súťažiach

zodp. tr. učitelia

Apríl

Družobný koncert a výstava prác ZUŠ Požitavia

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Veľkonočné tvorivé dielne VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Koncert populárnej hudby

Máj

Koncert a výstava „Malých absolventov“ 4/1/1

zodp. tr. učitelia

Koncert ku Dňu matiek

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Absolventské skúšky a postupové skúšky

zodp. tr. učitelia

Návšteva galérie VO

zodp. uč. Mgr. Vrabčeková

Výchovný koncert pre ZŠ SNP HO, TO

zodp. uč. Mgr. Pobočiková

Jún

Absolventský koncert

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Zápis do ZUŠ

zodp. r. šk. Mgr. Farkasová

Tanečná akadémia, Hudobné besiedky, Vernisáže

zodp. tr. učitelia

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ SNP HO,TO

zodp. uč. Mgr. Pobočiková

zussurany.sk © 2022