Vedenie školy

Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.

Riaditeľka - štatutárny orgán

Pedagógovia

Hudobný odbor

klavírne oddelenie

Mgr. Katarína Komáromyová

klavír

Bc. Gabriela Malíková

klavír

Silvia Nováková, DiS. art.

klavír, vedúca PK

spevácke oddelenie

Mgr. Helena Farkasová, DiS. art.

spev

Mgr. Katarína Pobočíková, DiS. art.

spev, vedúca PK

Bc. Carmen Ferenceiová, DiS. art.

spev

husľové a gitarové oddelenie

Mgr. Oľga Hraníková, DiS. art.

husle

Mgr. art. Lucia Špacírová

husle

Mgr. Marek Bartovič

gitara, vedúci PK

Lukáš Slobodník

gitara

dychové oddelenie

Jozef Kozár

zobcová flauta, plechové dychové nástroje

Andrej Kozár

zobcová flauta, trúbka, krídlovka

Eva Haluzová, DiS. art.

zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, vedúca PK

hudobná náuka

Eva Haluzová, DiS. art.

hudobná náuka

PaedDr. Jana Páleníková

hudobná náuka

Tanečný odbor

Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS. art.

tanec

PaedDr. Jana Páleníková

korepetícia

Výtvarný odbor

Mgr. Anikó Vrabčeková

vedúca PK

Mgr. Monika Suchanová

Nepedagogickí zamestnanci

Oľga Porubská

ekonómka, hospodárka

Mária Podhorcová

upratovačka, školníčka

Členovia výboru rodičovského združenia pri ZUŠ

Jana Klučková

predsedníčka, zapisovateľka

Mgr. Slávka Štefániková

pokladníčka

Mgr. Eva Čviriková

zástupca rodičov

Marek Hrušovský

zástupca rodičov

Rada školy pri ZUŠ T. Sládkoviča Šurany

Mgr.Eva Čviriková

predseda RŠ

Ing.Mgr. Alžbeta Danielová

člen RŠ, poslanec MZ - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Katarína Komáromyová

zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Katarína Pobočiková

zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Slávka Štefániková

člen RŠ, zástupca rodičov

Ing. Miloš Raslavský

člen RŠ, zástupca rodičov

Mária Podhorcová

člen RŠ, zástupca ostatných zamestnancov školy

zussurany.sk © 2021