MOJEJ MATKE

V Spoločenskej hale sa uskutočnilo podujatie „Mojej matke“ organizované MsKS Šurany a ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch. V programe sa predstavil Detský dychový orchester Rosička pri ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch pod vedením Jozefa Kozára s hovoreným slovom Mgr. Miroslavy Kozárovej. Krásnou piesňou pozdravila prítomných Mgr. Helena Farkašová DiS.art. riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča. Súčasťou programu bola vernisáž výtvarnej súťaže Mojej matke, do ktorej sa zapojili žiaci ZŠ Bernolákova, ZŠ SNP, ZŠ Cirkevná Ž. Bosniakovej, Základná špeciálna škola Šurany a Centrum voľného času Šurany. Svojimi silne emočnými prácami vyjadrili lásku k človeku tak blízkemu akou je matka. Súťaž bola anonymná s hlasovaním verejnosti. Víťazom súťaže sa stala Alžbeta Čviriková zo ZŠ Bernolákova Šurany. Druhé miesto získala Alica Banásová zo ZŠ SNP a tretie Mária Grácová žiačka CZŠ Ž. Bosniakovej. Program podporili Kaviareň Žofia a Bistro a cukráreň Pausa Šurany. Srdečná vďaka všetkým.

zdielať na facebooku

zussurany.sk © 2022