65. výročie založenia ZUŠ – PREMIÉRA tanečno – hudobného predstavenia

Srdečne Vás pozývame na oslavu 65. výročia založenia ZUŠ (1958 – 2023)

Žiaci a pedagógovia zo všetkých odborov ZUŠ, v spolupráci so študentmi zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch pre Vás pripravujú tanečno – hudobné predstavenie

„Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“. Premiéra sa uskutoční v rámci osláv 65. výročia založenia ZUŠ.

zussurany.sk © 2022